1 stycznia 2018 roku rząd zabierze dofinansowania na opiekunki!

1 stycznia 2018 roku rząd zabierze dofinansowania na opiekunki!

Nianię warto zatrudnić jak najszybciej.

Niania w Warszawie, niania we Wrocławiu – to rozwiązanie, z którego rodzice od kilku lat korzystają coraz częściej, nie tylko w dużych miastach. Stało się tak za sprawą rozwiązania, które w końcu 2011 roku zaproponował rząd, a którego celem było finansowe wsparcie rodziców zatrudniających opiekunki dla dzieci. Wdrożona została wówczas umowa uaktywniająca, poprzez którą składki niani (wypadkowe, emerytalne i rentowe) do wysokości minimalnego krajowego wynagrodzenia w 100% były finansowane przez państwo.

Coraz więcej legalnie pracujących opiekunek

Zgodnie z raportem opracowanym przez serwis Niania.pl, od 2012 roku liczba opiekunek zatrudnianych w oparciu o umowę uaktywniającą stale wzrastała. Od 2011 roku podpisano łącznie ponad 53 tys. takich dokumentów, a tylko w pierwszym roku obowiązywania stosownego rozporządzenia z umowy skorzystało 9 050 osób. Z kolei już w pierwszym półroczu 2017 roku podpisano ich aż 9 111. Niestety, wedle nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi (art. 51, ust. 1), od 1 stycznia 2018 roku składki finansowane będą maksymalnie do wysokości 50% minimalnej pensji.

Zmiany mogą znacznie ograniczyć finansowe możliwości rodziców, a co za tym idzie – utrudnić nianiom uzyskanie legalnej pracy. Osoby rozważające skorzystanie z umowy, powinny się pospieszyć: dokumenty podpisane do 31 grudnia 2017 roku nie zostaną objęte nowymi zasadami. Warto też dodać, iż takie porozumienie może zostać podpisane na dowolny okres. Jeżeli umowa uaktywniająca zostanie zawarta jeszcze w grudniu 2017 roku, dla przykładu – na dwa lata, składki będą w pełni finansowane z budżetu państwa przez cały okres obowiązywania dokumentu. Pamiętać trzeba, że umowę (i fakt powstania tytułu do składek) zawartą 31 grudnia w ciągu siedmiu dni należy zgłosić do ZUS – będzie można tego dokonać jeszcze na początku stycznia 2018 roku.

Co warto wiedzieć o umowie uaktywniającej?

Zatrudnienie niani w Krakowie czy niani w Poznaniu na podstawie umowy uaktywniającej wymaga spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest to, iż podopieczny nie może mieć mniej niż 20 tygodni i więcej niż 3 lata (wyjątkiem są sytuacje, gdy dla dziecka nie ma miejsca w przedszkolu). Drugim – ukończenie przez opiekunkę 18 lat. Trzecim – zatrudnienie obojga rodziców w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. Czwartym to, iż żadne z rodziców nie może w tym czasie korzystać z urlopu macierzyńskiego (tacierzyńskiego) lub wychowawczego. Pamiętać trzeba również, że w przypadku oferowania niani minimalnego wynagrodzenia (ok. 1459 zł netto, czyli ok. 10 zł netto za godzinę) składki opłacane są ze środków państwowych. Jeżeli pensja opiekunki jest wyższa, rodzice uiszczają składki od kwoty, która przewyższa wysokość pensji minimalnej.

Istotną zaletą korzystania z umowy uaktywniającej jest fakt, iż w charakterze niani zatrudniona może być zarówno osoba z ogłoszenia, jak i osoba bliska (np. babcia, kuzynka). Co ważne, każda opiekunka może pracować na podstawie kilku umów, u kilku różnych rodzin. To rzeczywista zachęta do legalnego zatrudniania opiekunek.

Dlatego też warto, biorąc pod uwagę zapowiedziane zmiany, zatrudnić opiekunkę jeszcze do końca grudnia 2017 roku i skorzystać z pierwotnego, pełnego dofinansowania jej składek. Szczególnie, że umowę można w każdej chwili rozwiązać, zachowując ustalony w niej okres wypowiedzenia. Wszelkie potrzebne wzory do rozliczania umowy, a także wzór samej umowy uaktywniającej znaleźć można na forum serwisu www.niania.pl (http://ustawazlobkowa.niania.pl).

Tagi: opiekunki