Wioski Dziecięce - ich historia i istnienie w Polsce

Wioski Dziecięce - ich historia i istnienie w Polsce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to jednocześnie dobroczynna organizacja non profit i pozarządowa. Jej celem jest pomaganie dzieciom opuszczonym i tym, które straciły obydwoje rodziców. Działa międzynarodowo – obecnie w 135 krajach.

Historia

Pierwsza Wioska Dziecięca SOS powstała w Austrii w 1949 roku za sprawą Austriaka Hermanna Gmeinera. Już jedenaście lat później liczba Stowarzyszeń powiększyła się do 10 placówek oraz założono biuro generalne w Strasburgu pod nazwą SOS-Kinderdorf International, który sprawował pieczę nad wszystkimi Wioskami. W latach 1960-1970 działalność przekroczyła granicę Europy i Wioski SOS wybudowano w Azji i Ameryce Łacińskiej, a w roku 1970 w Afryce. W 1982 roku otworzono w Austrii Akademię Heemanna Gmeinera gdzie szkolili się pracownicy SOS. W 1985 roku łączna liczba Wiosek Dziecięcych wynosiła 233 w aż 86 krajach. 11 lat później otworzono pierwsze SOS w Australii. Do 2010 roku na świecie istniało ponad 500 ośrodków w 132 państwach.

Misja

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce ma na cel nieść pomoc wszystkim dzieciom, nad którymi nikt nie sprawuje opieki rodzicielskiej lub którym grozi jej utrata. Dla nich tworzona jest specjalna forma rodzin działająca na zasadzie opieki zastępczej. Dzieci, które straciły rodziców lub zostały opuszczone w końcu mają mamę, tatę i warunki do bezpiecznego i bezproblemowego rozwijania się. Szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie dzieci do przyszłego samodzielnego życia. Ta organizacja non profit posiada także Domy Czasowego Pobytu. Pełnią one rolę bezpiecznej przystani dla dzieci, które jeszcze nie dostały ostatecznej sądowej decyzji o ich oficjalnym miejscu pobytu. Stowarzyszenie stworzyło także Programy Umacniania Rodzin, których celem jest zapobieganie rozpadowi rodzin.

Stowarzyszenie w Polsce

Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1984 roku. Do dzisiaj w kraju istnieją 4 Wioski.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jako organizacja non profit nie jest ukierunkowana na zysk, natomiast środki finansowe pozyskiwane są z różnych źródeł, a dokładnie poprzez między innymi:

  • Jednorazowe przelanie pieniędzy
  • Regularne przesyłanie wyznaczonych kwot
  • Założenie zbiórki
  • Stanie się Wolontariuszem lub jednym z Rodziców SOS
  • Przekazanie 1% z podatku

W taki sposób Stowarzyszenie ma pieniądze na bieżące wydatki i pomoc swoim podopiecznym. Ponadto warto wspomnieć, że obowiązujący w Polsce program 500+ dotyczy także dzieci z Wiosek dziecięcych. Kwota jest jednakże przelewana na oddzielne konta i zostanie przekazana podopiecznym w momencie ich usamodzielnienia.

Tagi: dzieci