Ślub cywilny czy kościelny?

Ślub cywilny czy kościelny?
fot. pixabay.com

Ślub cywilny

Ślub cywilny to mniej popularna forma zawierania związku małżeńskiego. Jeszcze niedawno była obowiązkową czynnością młodej pary. Po wprowadzeniu ślubu konkordatowego, przymus ten zlikwidowano. Obecnie ślub cywilny biorą osoby, które nie zdecydowały się na ślub kościelny. Ślub cywilny to po prostu formalno-prawne zawarcie związku małżeńskiego w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Najczęściej jednak ślub cywilny odbywa się w miejscowym urzędzie zamieszkania młodej pary. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie ku zawarciu ślubu w dowolnym USC w Polsce. Całą ceremonię zaślubin prowadzi kierownik USC. Podobnie jak przy zawarciu ślubu kościelnego, także i w tym przypadku wymaga się obecności dwojga świadków pary młodej. Zawarcie małżeństwa w urzędzie wiąże się z mniej podniosłą atmosferą niż w przypadku ślubu kościelnego. Następuje ono po wygłoszeniu przez urzędnika „oratorium” dotyczącego roli małżeństwa i rodziny w społeczeństwie. Nieco później bohaterowie uroczystości przystępują do wypowiedzenia słów przysięgi małżeńskiej, w trakcie której następuje wymiana obrączek. W następnej kolejności dochodzi do podpisania aktu małżeństwa przez Państwa Młodych, przez świadków, a na końcu przez urzędnika USC. Gdy już formalności stało się zadość, następuje uroczysty toast za zdrowie państwa młodych oraz czas na gratulacje i życzenia.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego to: skrócony odpis aktu urodzenia,wniesienie opłaty skarbowej oraz pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. W przypadku kobiety przed 18 rokiem życia i mężczyzny przed 21 rokiem życia dodatkowo wymaga się przedłożenia postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa. Natomiast w przypadku wdowy i wdowca dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka. W przypadku osoby rozwiedzionej dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny sądu orzekający o rozwodzie.

W momencie, kiedy jedna ze stron jest cudzoziemcem urząd wymaga: odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej, dowody tożsamości, ważną wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

Niezbędne dokumenty należy złożyć najpóźniej na miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu. Oczywiście można tych czynności dokonać znacznie wcześniej, co pomoże w uniknięciu braku wymarzonego terminu ślubu. Pomoże to po prostu na uniknięcie niepotrzebnych stresów.

Ślub kościelny

Ślub kościelny zawierany jest przez większość par, który jednocześnie kojarzy się z podniosłą atmosferą panującą podczas zawarcia związku małżeńskiego. Jak nakazuje tradycja, ślub zawierany jest w parafii panny młodej. Oczywiście nie jest to regułą i zawarcie małżeństwa równie dobrze może nastąpić w parafii pana młodego, a nawet w zupełnie nieznanym kościele.

Wprowadzenie ślubu konkordatowego znacznie uproszcza procedurę zawarcia ślubu kościelnego. Obecnie nie trzeba już brać ślubu cywilnego, lecz tylko dopełnić wcześniej formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Niezbędne dokumenty do zawarcia ślubu kościelnego to: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu, świadectwa nauki religii, potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenia o spowiedzi oraz zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeśli ogłoszone były w innej parafii.

Formalności należy dopełniać co najmniej na pół roku przed planowaną datą ślubu. W tym celu należy udać się do kancelarii parafialnej, gdzie należy ustalić datę zaślubin. Dopełnienie kolejnych formalności, czyli złożenie zaświadczenia (licencji) o odbyciu nauk przedmałżeńskich, złożenie aktów chrztu, kopię dowodów, itp. należy uczynić na ok. 3 miesięcy przed datą ślubu. Na podstawie w/w dokumentów urzędnik kancelarii parafialnej sporządza protokół przedślubny oraz daje na zapowiedzi.

Parę młodą jak i świadków oczywiście nie ominie spowiedź. Następnie kilka dni przed uroczystością należy wraz ze świadkami w kancelarii parafialnej spisać akt małżeński. Natomiast w dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, zaświadczenie z USC, a także kartki zaświadczające o wyspowiadaniu się.

Tagi: ślub cywilny ślub kościelny