choroby cywilizacyjne

  • Zdrowie a choroby cywilizacyjnefot. TijanaM/Shutterstock, Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

    Dobre zdrowie niweczą często choroby cywilizacyjne, będące efektem ubocznym rozwoju cywilizacyjnego.

    CZYTAJ WIĘCEJ