Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania
fot. Skorpionik00/Shutterstock

Wybór formy opodatkowania jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji dla każdego, kto decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Podatek dochodowy można rozliczać na podstawie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub na zasadach ogólnych. Wybór najlepszej formy rozliczania się ze swych dochodów jest decyzją niezwykle istotną, zatem warto zapoznać się z poszczególnymi formami oraz ich najmocniejszymi i najsłabszymi punktami.

Działalność gospodarcza a forma opodatkowania

Karta podatkowa

Najprostsza forma opodatkowania, czyli co warto wiedzieć na temat karty podatkowej? W przypadku karty podatkowej wysokość stawki, która każdego miesiąca powinna trafić na konto odpowiedniego Urzędu Skarbowego jest ściśle określona i niezmienna w ciągu roku podatkowego. Na jej wysokość nie ma wpływu wielkość zysków przedsiębiorcy (na czym tracą ci, którzy nie osiągają zbyt wysokich dochodów), lecz miejsce prowadzenia działalności i jej rodzaj oraz liczba zatrudnionych pracowników. Taka forma opodatkowania narzuca sporo ograniczeń, m.in. w związku z ilością pracowników oraz z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych to kolejna forma uproszczonej rachunkowości, z której mogą skorzystać małe firmy. Na wysokość podatku wpływają tu przede wszystkich osiągane dochody oraz rodzaj prowadzonej działalności. Zaletą tej formy opodatkowania jest zmniejszenie ilości prowadzonych ewidencji oraz ustalanie podatku przy zastosowaniu mniejszych stawek procentowych. Jest to jednak forma niekorzystna dla tych, którzy mają dość wysokie koszty uzyskania przychodów. Dlaczego? Należy pamiętać, że w przypadku zarówno karty podatkowej, jak i ryczałtu, przy obliczaniu wysokości podatku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów.

Zasady ogólne

Zasady ogólne, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowe. Opodatkowanie na zasadach ogólnych związane jest z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych podatek opłacany jest według skali podatkowej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzenie księgi podatkowej ma swe zalety. Przede wszystkim pozwala zmniejszyć przychody o koszty związane z prowadzeniem działalności, a podatek płacony jest tylko w chwili, gdy osiągnięte zostają dochody. W chwili, gdy przedsiębiorca nie osiąga zysku, automatycznie nie płaci podatku. Prowadzenie takiej księgi jest jednak trudniejsze i bardziej wymagające.

Pełna księgowość

Bardziej wymagająca jest pełna księgowość, w której obowiązują księgi rachunkowe. Takie księgi muszą prowadzić te firmy, które posiadają osobowość prawną oraz spółki komandytowe i komandytowo - akcyjne. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, zatem z taką formą opodatkowania wiąże się najczęściej konieczność skorzystania z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Tagi: działalność gospodarcza podatki