Telepraca

Telepraca
fot. Spectral-Design/Shutterstock, Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Telepraca według definicji to forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Zjawisko telepracy w ostatnich latach stało się normą i nikogo nie dziwi. Poza tym praca na odległość to z całą pewnością ogromna szansa na aktywność zawodową dla osób, które nie mogą lub nie chcą pracować w siedzibie danej firmy. Do grona tych osób należą m.in.: osoby niepełnosprawne, osoby z małych miasteczek i wsi, kobiety wychowujące małe dziecko, itp.

Aby stać się pracownikiem na odległość musisz posiadać poza określonymi umiejętnościami (wymaganymi przez pracodawcę), komputer z dostępem do Internetu oraz telefon. Praca w domu ma mnóstwo zalet, szczególnie dla wspomnianej grupy osób. Przede wszystkim nie pozwala, aby te osoby zostały wyparte z rynku pracy, a także eliminuje problem dojazdu do pracy. Dzięki telepracy można współpracować z firmami z całego kraju. Oczywiście korzyści jest jeszcze więcej! Na przykład elastyczne godziny pracy czy mniejsze koszty pracy dla pracodawcy. Praca w domu w ostatnich latach zaczęła znacznie się rozwijać, dlatego też nasz rząd wprowadził od 16 października 2007 roku dodatkowe regulacji do tej formy zatrudnienia. Przede wszystkim ustawa reguluje uprawnienia pracownikom, które są identyczne do tych, które mają tradycyjnie zatrudniani pracownicy. Ponadto ustawa reguluje obowiązki pracodawcy wobec pracowników, np. nakłada obowiązek dostarczenia pracownikowi, który zmienił formę zatrudnienia na telepracę potrzebnego sprzętu, pokrycia kosztów serwisu, itp.

Telepraca to przyszłość dla wielu zawodów, szczególnie tych niezależnych i nie wymagających obecności w siedzibie firmy. To nie tylko komfort pracy dla pracownika, ale również obniżenie kosztów dla pracodawcy. Poza tym ogromną zaletą telepracy jest możliwość łatwiejszego pogodzenia obowiązków służbowych ze życiem rodzinnym.

Tagi: kobiety praca telepraca praca na odległość rynek pracy zatrudnienie elastyczne godziny pracy koszty pracy praca w domu