Sytuacja wykształconych Polek na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy
fot. abu, iStockphoto.com

Obecnie według statystyk Polki są lepiej wykształcone niż Polacy, lecz wciąż nie doceniane na naszym rodzimym rynku pracy. Ponadto niestety kobietom trudniej wybić się na stanowiska kierownicze oraz awansować. Może przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Polki nie potrafią wykorzystać zdobytej wiedzy? A może nie potrafią pokierować swoją karierą? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć.

Statystycznie bezrobotnych kobiet z wykształceniem wyższym jest dwukrotnie więcej niż mężczyzn o identycznym poziomie wykształcenia. Mimo, to Polki z wielkim zapałem i ochotą chcą się kształcić i dokształcać. Kobiety najchętniej wybierają takie kierunki studiów jak: pedagogika, medycyna, nauki humanistyczne, itp. Znacznie mniej pań wybiera kierunki ścisłe, lecz doskonale sobie na nich radzą. Nadal jest to wciąż znikomy odsetek, dlatego też uczelnie zaczęły wręcz zachęcać kobiety do studiowania nauk ścisłych. Wykształcenie ukończone tytułem inżyniera, obecnie daje o wiele większe szanse na rynku pracy. Warto więc odchodzić od stereotypów i wybrać zawód typowo techniczny. Poza tym kobiety wciąż muszą walczyć o pozycję na rynku pracy oraz w firmie. Nadal istnieje dyskryminacja ze względu na płeć, co hamuje rozwój zawodowy kobiet. Dlatego też wiele instytucji państwowych i firm prywatnych rozpoczęło kampanie na rzecz aktywizacji kobiet na rynku pracy. Wyciągnięcie ręki do wykształconych Polek, ma na celu wyrównanie szans w znalezieniu zatrudnienia i zaadoptowania się na rynku pracy. Miejmy nadzieje, że za parę lat problem wykształconych Polek zniknie i będą tak samo doceniani jak mężczyźni na tych samych stanowiskach pracy.

Tagi: kobiety praca rynek pracy