Rozmowa kwalifikacyjna - przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna
fot. Kaspars Grinvalds/Shutterstock, Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Rozmowa kwalifikacyjna to nic innego jak kolejny etap selekcji kandydata na dane stanowisko pracy. Tylko odpowiednie przygotowanie się do rozmowy może przynieść sukces oraz pozwoli na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony. Aby rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się otrzymaniem stanowiska zależy od wrażenia jakie zrobimy na przyszłym pracodawcy. Najważniejszym zadaniem kandydata jest przekonanie rozmówcy, iż to on posiada odpowiednie umiejętności oraz spełnia jego oczekiwania. Oczywiście zarówno rozmowa u polskiego jak i u zagranicznego pracodawcy przebiega na podobnych zasadach.

Podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca porusza zagadnienia dotyczące kwestii zawodowych, motywacyjnych oraz osobowościowych. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe dotyczą one wiedzy oraz doświadczenia zawodowego kandydata. Część motywacyjna dotyczy poziomu ambicji zawodowych kandydata, chęci doskonalenia zawodowego oraz dyspozycyjności. Obszar osobowościowy to nic innego jak ocena predyspozycji psychicznych kandydata, czyli określenie zdolności interpersonalnych czy analitycznych danej osoby. Poza tym pracodawca może poprosić o rozwiązanie konkretnych i typowych sytuacji problemowych związanych ze stanowiskiem pracy.

Przed rozmową

Pierwszym krokiem jest przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak to zrobić? Oto kilka porad:

 1. Zapoznaj się z działalnością danej firmy, ponieważ wiedza na ten temat może zrobić bardzo dobre wrażenie podczas rozmowy. Ważne jest abyś wiedział jaki jest profil firmy, jaką pozycję zajmuje na rynku, jaka jest struktura organizacyjna firmy oraz polityka personalna.
 2. Zapoznaj się z informacjami o stanowisku, o które się ubiegasz. Dowiedz się jakie doświadczenie jest potrzebne na to stanowisko, jakie cechy oraz jaki zakres wiedzy i umiejętności wymaga pracodawca.
 3. W/w informacji należy szukać w Internecie, prasie lub ewentualnie od znajomych osób, które tam pracują. Każda większa firma ma swoją stronę internetową, na której znajdziesz informacje dot. działalności firmy, lecz pamiętaj że mogą być to informacje mało obiektywne. Poszukaj także artykułów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, gdzie możesz znaleźć wiadomości, które pomogą Ci w poznaniu firmy. Możesz się przed rozmową udać do siedziby firmy, aby zobaczyć jak wygląda Twoje potencjalne miejsce pracy oraz jacy ludzie tam pracują.
 4. Wygląd podczas pierwszej rozmowy jest bardzo ważny. Należy zaprezentować się schludnie, elegancko, ale z zachowaniem umiaru!
 5. Odpowiadając na pytania pracodawcy, nie można mówić chaotycznie oraz bezmyślnie. Oczywiście przed udzieleniem odpowiedzi na pytania można się chwilę zastanowić. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy unikać kłamstw, złego wyrażania się o poprzednich pracodawcach oraz lekceważenia rozmówcy. Bardzo źle postrzega się brak kultury osobistej. Można także miło się uśmiechać czy przytaknąć, a najważniejsze to po prostu bądź sobą!
 6. W czasie rozmowy możesz zadać pytania przyszłemu pracodawcy, które mogą dotyczyć kwestii wysokości wynagrodzenia czy możliwości rozwoju zawodowego. Pamiętaj jednak, iż pytania te należy zadawać z taktem oraz w odpowiednim momencie.
 7. Nie dopuszczalne jest spóźnienie się na spotkanie, dlatego też należy wcześniej wiedzieć ile zajmie droga od wyjścia z domu. Najlepiej, aby przyjść ok. 10 min. wcześniej.
 8. Przemyśl bardzo dokładnie dlaczego starasz się o to stanowisko oraz dlaczego uważasz, że sprawdzisz się w tej pracy. To najczęściej zadawane pytania, na które warto mieć przygotowane odpowiedzi.

W trakcie rozmowy

 1. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego też przywitaj się i przedstaw. Podaj rękę, jeśli nie zrobił tego pierwszy pracodawca. Należy to zrobić zdecydowanym ruchem i z mocnym uściskiem dłoni.
 2. Kolejnym krokiem jest zapytanie się o możliwość zajęcia miejsca siedzącego. Często rozmówca sam wskazuje miejsce spoczynku, lecz jeśli taka możliwość nie nastąpi, pamiętaj iż wybór miejsca dostarczy osobie rekrutującej informacji o Tobie. Tzn., jeśli usiądziesz obok niego - odbierze to jako nastawienie na współpracę i partnerską rozmowę, a miejsce naprzeciw oznaczać będzie chęć rywalizacji.
 3. Ważne żeby czuć się swobodnie, uśmiechać się oraz starać się zrobić jak najlepsze wrażenie. Istotne jest uważne słuchanie rozmówcy oraz nieprzerywanie mu w połowie zdania.
 4. Twoje odpowiedzi powinny być jasne, zwięzłe, pełnymi zdaniami oraz wyczerpujące. Ważne jest, aby zachować umiar, mówić krótkimi zdaniami, lecz też nie półsłówkami.
 5. Oczywiście zadawaj pytania, lecz powinny one zainteresować rozmówcę, np. zapytaj o zakres przyszłych obowiązków czy możliwości rozwoju itp. Pytania muszą mieć sens i nie powinny być chaotyczne. Jeśli nie zrozumiesz pytania, to po prostu zapytaj, nie warto odpowiadać byle czego.
 6. Umiejętnie pokaż, iż posiadasz wiedzę o przyszłym pracodawcy, co uświadomi rozmówcy o przygotowaniu do rozmowy. Lecz wiedza ta powinna być umiejętnie wpleciona w wypowiedzi.
 7. Na koniec po prostu podziękuj rekrutującemu za poświęcony czas oraz zapytaj, kiedy możesz spodziewać się wyniku rozmowy oraz w jaki sposób się z Tobą skontaktuje.

Tagi: praca rozmowa kwalifikacyjna