Obowiązki prawne sklepu internetowego

Obowiązki prawne sklepu internetowego
fot. pixabay.com

Sklep internetowy zaliczany jest do działalności w branży e-commerce. Oznacza to, że podobnie jak sklep stacjonarny, także na e-sklep obowiązuje poszanowanie i respektowanie przepisów prawa.

Jakie wymogi prawne musi spełniać sklep internetowy?

Po pierwsze: założenie działalności gospodarczej

Aby podmiot funkcjonujący w strefie e-commerce mógł wykonywać legalną działalność, powinien pamiętać o dopełnieniu obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Przepisy prawa podają, że może być to zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak też działalność w postaci spółki.

Nazwa i logo sklepu mają być unikalne

Obowiązkiem osoby zakładającej e-sklep jest także określenie jego nazwy. I tu należy szczególnie przeanalizować rynek. Nazwa nowopowstałego sklepu internetowego musi być nowa i nie może być już wykorzystywana przez inny podmiot. Zaznaczyć należy, że jest to o tyle ważne, by nie naruszać prawa do określonej nazwy nabytej wcześniej przez inną osobę prowadzącą działalność. Nazwa sklepu wiąże się również z obowiązkiem zarejestrowania określonej domeny internetowej.

Oprócz rozważnego wyboru nazwy, warto też zwrócić uwagę na kompozycję firmowego logo – by i to nie naruszało praw funkcjonujących już marek czy sklepów internetowych. Istotne jest także to, by przedsiębiorca zamawiając logo lub tworząc je samodzielnie, nabył jednocześnie autorskie prawa majątkowe do stworzonej grafiki. Ta bowiem stanowić będzie jeden z najważniejszych elementów wizualnej rozpoznawalności marki w sieci.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w e-commerce a prawo

Każdy sklep internetowy, zgodnie z założeniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (z dn. 2 lipca 2004 roku) czy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dn. 18 lipca 2002 roku), powinien posiadać czytelną zakładkę ze informacją o danych właściciela e-sklepu. Każdy przedsiębiorca działający w branży e-commerce ma obowiązek poinformowania klientów o swojej firmie, wskazując dokładny adres siedziby firmy, podając numer NIP oraz dokładną nazwę przedsiębiorstwa.

Ważne jest również to, by w zakładce znajdował się obowiązujący regulamin sklepu. Ten z kolei powinien informować nie tylko o rodzaju i zakresie świadczonych usług oraz warunkach ich realizacji. Ma wskazywać, jakie warunki są konieczne do spełnienia, by korzystać z pełni funkcjonalności e-sklepu oraz jak dokładnie wygląda postępowanie reklamacyjne.

Niezbędny wysoki poziom ochrony danych osobowych klientów

Z uwagi na wprowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych obowiązki prawne, każdy właściciel e-biznesu powinien dbać o pełną ochronę danych osobowych klientów. Szczególną ochroną mają być objęte nie tylko nazwiska i imiona konsumentów, ale również ich adresy. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia wykazu danych osobowych klientów do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy klienci muszą być też poinformowani o celu przetwarzania ich danych.

Pozostałe wymogi do spełnienia

  • Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku sklepów stacjonarnych, na właścicielu e-sklepu ciąży konieczność ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jako że nie wszystkie podmioty mają ten obowiązek, warto śledzić bieżące zmiany w tym obszarze.
  • W przypadku zatrudnienia pracowników, konieczne jest także zgłoszenie faktu odpowiednim organom, m.in. inspektorowi pracy.
  • E-sklep, podobnie jak działalność handlowa stacjonarna, podlega regulacjom przepisów podatkowych. Przychód uzyskiwany w wyniku działań e-commerce zaliczany jest do dochodu, podobnie jak w działalności każdego innego rodzaju. Przedsiębiorca prowadzący e-sklep jest podatnikiem VAT, a każdy sprzedawany towar podatkowy zgodnie z założeniami uwzględnionymi w ustawie od podatku od towarów i usług (Dz.U.2001 r. Nr 128 poz.1402 ze zm.).

Tagi: sklep internetowy