Metody poszukiwania pracy

Metody poszukiwania pracy
fot. stefanolunardi/Shutterstock, Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

W momencie kiedy tracisz pracę lub jesteś osobą bezrobotną od dłuższego czasu musisz pamiętać, iż istnieje kilka sposobów poszukiwania wymarzonego etatu. Dlatego też im więcej sposobów wykorzystasz w tym celu, tym istnieje większe prawdopodobieństwo jej znalezienia.

Poszukiwanie zatrudnienia nie jest sprawą prostą i często sprawia wiele trudności. Przy szukaniu pracy wykorzystanie wielu różnorodnych umiejętności jest niezbędne, a wręcz konieczne. Ważne jest, abyś wiedział/(ła) jakie metody przyczyniają się do tego, na czym one polegają oraz jakie są ich wady. Nie ma jednego, skutecznego sposobu na znalezienie pracy, dlatego też ważne jest stosowanie kilku metod, z których określona z nich może okazać się skuteczna i najodpowiedniejsza dla Ciebie.

Tak więc wyróżniamy następujące metody szukania pracy:

  1. w Państwowych Urzędach Pracy,
  2. po przez agencje pośrednictwa pracy,
  3. przegląd ofert prasowych,
  4. bezpośrednie kontakty z pracodawcami,
  5. rozsyłanie aplikacji,
  6. kontakty prywatne,
  7. Internet

Oczywiście nie ma przeciwwskazań w łączeniu powyższych metod w procesie poszukiwania pracy.

Pierwsza metoda, polega na poszukiwaniu pracy za pośrednictwem Państwowych Urzędów Pracy. Metoda ta jak każda z powyższych posiada zarówno wady jak i zalety. Niewątpliwą zaletą tej metody jest codzienny dostęp do nowych ofert pracy. Kolejną z zalet jest powszechny dostęp informacji lecz tylko dla osób zarejestrowanych, a także potwierdzona wiarygodność pracodawców. Najczęściej PUP przesyła bezrobotnemu pisemne skierowanie do pracy, z którego należy się następnie rozliczyć. Do wad tej metody zalicza się: ograniczoną ilość ofert pracy, niski wskaźnik ofert dotyczących etatów wymagających wyższych kwalifikacji oraz najczęściej proponowane wynagrodzenia w niewielkim stopniu przewyższają najniższą płacę minimalną.

Drugim sposobem jest skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy. Największą zaletą tej metody jest dostęp do wielu atrakcyjnych ofert pracy, a także możliwość pozostawienia aplikacji, która pomoże pracownikom agencji w znalezieniu posady. Należy pamiętać, iż wadą tej metody są najczęściej wysokie wymagania stawiane przez potencjalnych pracodawców.

Kolejną z metod jest przeglądanie ofert pracy zamieszczonych w prasie. Jest to metoda dostępna dla wszystkich osób poszukujących zatrudnienia i to jest niewątpliwie duża zaleta tejże alternatywy poszukiwania pracy. Oprócz tego stwarza ona możliwość szybkiego kontaktu np. telefonicznego z pracodawcą. Na rynku prasowym istnieje obecnie duża ilość gazet zawierających oferty pracy, co przyczynia się do skorzystania z tej metody. Oczywiście i ta metoda posiada wady. Najważniejszą z nich jest duża konkurencja wynikająca z dostępności informacji dla nieograniczonej liczby osób. Kolejną wadą jest ograniczona możliwość uzyskania wiarygodnych informacji o ogłaszającym się pracodawcy, a także szybka dezaktualizacja ofert.

Następnym sposobem jest bezpośredni kontakt z pracodawcami, który polega na możliwości bezpośredniej konfrontacji, co staje się plusem tej metody. Drugą ważną zaletą jest możliwość prezentacji kwalifikacji oraz własnej osoby bezpośrednio osobie rekrutującej. Wadą takiego sposobu jest przede wszystkim duża czasochłonność, a także napotkanie na trudność spotkania z pracodawcą bez wcześniejszego umówienia się.

Piątym już sposobem jest rozsyłanie aplikacji do potencjalnych pracodawców. Duża zaletą jest po prostu możliwość wysłania nieograniczonej ilości dokumentów, nawet do firm, które nie prowadzą rekrutacji w danej chwili. Do wad zalicza się przede wszystkim mały procent odpowiedzi oraz koszty wysyłki dokumentów.

Przedostatnią metodą jest poszukiwanie pracy z wykorzystaniem kontaktów osobistych (prywatnych). W ten sposób masz dostęp do informacji o etacie nie ujawnianym poza firmą. Osoba, która Cię zna ma możliwość polecenia pracodawcy, co może pomóc w otrzymaniu posady. Wiadomo, iż najlepiej liczyć na siebie, więc metoda ta nie zawsze jest skuteczna, a zwłaszcza jeśli Twój krąg znajomych jest niewielki.

Ostatnią już metodą, lecz niezwykle popularną oraz skuteczną jest poszukiwanie pracy przez Internet. W tym przypadku pole do popisu jest duże, tzn. mamy możliwość przeglądania ofert pracy z całego kraju oraz o większej atrakcyjności i różnorodności. Obecnie wiele osób zamieszcza ogłoszenia, a także przegląda te, które są zamieszczone. Jedną z ważniejszych wad jest możliwość trafienia na oszustów, którzy mogą wyłudzić pieniądze. Tak więc, poszukując pracy zwłaszcza tej za granicą należy to robić z głową i przed wyjazdem sprawdzić dokładnie przyszłego pracodawcę.

Podsumowując, jak widać metod jest wiele, wystarczy trochę kreatywności, odwagi oraz czasu aby znaleźć wymarzoną posadę.

Tagi: praca szukanie pracy szukam pracy